Какво е лъчизъм и супрематизъм в маслената живопис

Стиловете лъчизъм и супрематизъм в маслената живопис на 20 век и техните създатели – Ларионов и Малевич

Модерната и авангардната живопис в началото на 20-ти век водят началото си от отказа на художниците да имитират природата и техният стремеж да изразяват идейния свят като използват изразните средства, които им опонират най-добре и като се възползват от постиженията на науката и техниката не само да разбират света, но и да създават изкуство и живопис, които да са по-малко подражателни и повече концептуални. Тези стремежи започват с отказ от имитацията, продължават с деформация на предмета и накрая достигат до отказ от самия предмет.

Лъчизмът (наричан още районизъм) и супрематизмът са течения в модерната маслена живопис, които достигат до отказ от предметността, изследвайки света и човешките възприятия по нов начин, който до известна степен е по-реалистичен от пряката имитация на видимия свят, каквато познаваме в класическата живопис. Техните създатели (съответно – Ларионов и Малевич) са част от основателите на руската арт-група Вале каро, чиято основна теза е, че Пол Сезан е единственият художник, чиято живопис заслужава да бъде имитирана. След разпадането на групата всеки от тях достига своя собствен уникален стил, подчинен на концепция, съчетаваща научните открития и философските учения.

Лъчизмът в живописта и Михаил Ларионов

Ларионов - Петел
Ларионов – Петел

Самият художник описва стила си като „естествено съчетаващ всички съществуващи стилове и форми от предишното изкуство“. Този стил в маслената живопис изхожда от откритията относно разлагането на светлината, според които става ясно, че ние не възприемаме обектите, а отразените от тях лъчи. От тук следва, че реалистичната живопис би следвало да изобразява тези лъчи, а не формите на предметите както е при класическата живопис. Чрез този начин на рисуване се разрушава дистанцията между повърхността на картината и натурата. Лъчите в стила на Ларионов са изобразени условно като цветни линии.

Супрематизмът и Казимир Малевич

Малевич - Бял квадрат на бял фон
Малевич – Бял квадрат на бял фон

Търсенията на художника са насочени към създаване на универсално изкуство и, в крайна сметка, той достига до една по-висша форма на абстрактна живопис, в която е въплътен стремежът за преодоляване на материалното, овладяване на космичното, сливането с пустотата и достигане на нирвана. Впоследствие, търсейки живописта като цел сама по себе си, той дори достига до отказ от цвят в живописта (чрез серията си „Бяло върху бяло“), опирайки се върху факта, че бялата светлина съдържа в себе си всички цветове и нюанси – в този ред на мисли бялото е най-съвършеното взаимодействие на цветове. Разбира се, не бива да се забравя и символиката на белия цвят, въз основа на която серията „Бяло върху бяло“ изразява и духовното извисяване, и чистотата на градивния човешки живот, и срещата с невидимото…

 

В заключение – лъчизмът и супрематизмът в маслената живопис успяват да се доближат по свой собствен начин до реалистичното изобразяване на света и същевременно до концептуалното разбиране за нещата, които възприемаме не чрез сетивата, а чрез познанието.

 

Вижте Пластове от монолит – концептуален авторски проект на Любомира Попова Fineluart, който е вдъхновен до известна степен от лъчизма и супрематизма >>

Споделете: