11 цитата от Адорно, вдъхновяващи ме за философско осмисляне на художествените произведения и живописта

Безумието на една мечта - маслена живопис от Fineluart

Философските възгледи на Теодор Адорно, които ме вдъхновяват за философско осмисляне и естетическа преоценка на художествените произведения и живописта

Цитатите от Теодор Адорно не са пряко вдъхновили моя конкретна живопис или художествено произведение, но философските му възгледи са вдъхновение за мен като живописец, творец и личност. Твърденията и примерите му допълват моята творческа емоционалност и способността ми да се вдъхновявам – не само в процеса на творческия акт, но и по отношение на цялостното възприемане на света. Съпоставяйки собствената си живопис с естетическата му теория, мога да видя своите художествени произведения от друг ъгъл, в друга перспектива и като част от по-сложни взаимоотношения от тези, които ми представя ежедневната и обществена действителност.

 • При творци от най-висш ранг като Бетовен или Рембранд изостреното съзнание за реалност се свързва с отчуждаване от реалността.
 • Произведението на изкуството е не само подобие на твореца, но и неподобие, дело на едно противопоставяне.
 • Чистото понятие за изкуство не може да обхване една веднъж завинаги сигурна област, а вместо това се изгражда като моментен и нетраен баланс, който повече от очевидно е сравним с психологическия баланс на Аз и То.
 • Само дилетантите поставят всичко в изкуството на равнището на несъзнателното. В художествения процес несъзнателните подбуди са само импулс и материал наред с много други.
 • Онова, чрез което художествените произведения, превръщайки се в явление, са повече, отколкото са, е техният дух. Определянето на художествените произведения чрез духа е родствено с определянето им като феномен, като нещо явяващо се, а не сляпо явление.
 • С елиминирането на принципа на отражението в живописта и пластичните изкуства и употребата на шаблони в музиката става почти неизбежно пуснатите на свобода елементи: цветове, съзвучия, абсолютни словесни конфигурации, да се явят така, сякаш в себе си те изразяват нещо. Но това е илюзорно: те стават красноречиви единствено чрез контекста, в който изпъкват.
 • Художественото произведение като естетически отказ от нещото не изисква слаб, приспособяващ се, а по-скоро силен Аз. Единствено автономният Аз успява да се обърне критически срещу себе си ида разчупи илюзорния си плен.
 • Художественото произведение е подобие на самото себе си, освободено от принудата на идентичността.
 • Моментът на истината в понятието за гений трябва да се търси в предмета, в отвореното, а не в повторението на вече уловеното.
 • Изкуството всъщност е светът още веднъж, колкото подобно, толкова и различно от него.
 • Изкуството трябва да се конструира диалектически дотолкова, доколкото му еприсъщ дух, без да обсебва духа като нещо абсолютно или да го гарантира.

Вижте мои картини в галерия живопис Fineluart >>

Споделете: