Какво е живопис с пръсти и как да нарисувам пръстова живопис?

Четки и Палитри 56

Или защо отказът от четката в живописта е предпочетен в полза на един по-груб и несъвършен метод, т.е. рисуването с пръсти?

Живопис с пръсти (или пръстова живопис) означава именно това, което показва и самото понятие, а именно – рисуване с пръсти. Макар и доста по-груб и несъвършен метод, в сравнение с използването на четка, той е предпочитан от някои художници понякога.

Използвайки пръстите си, художникът усеща боята, платното и самото нанасяне на цветовете върху повърхността. По този начин натискът и смесването на цветовете се осъществява по съвсем различен начин. Наистина, с различните видове четки, могат да се постигнат различни форми и линии, особено, когато става въпрос за прецизност. Но не всяка живопис изисква такава прецизност. Някой път авторът има нужда да твори по-експресивно, по-динамично и по-отривисто.

Разбира се, този избор зависи от идеята, целта и търсеното внушение, но има и още нещо и то е свързано със самото преживяване на автора по време на творческия акт. Психологическото преживяване на живописеца не трябва да се пренебрегва, защото изобразителното изкуство се ражда под силното влияние на емоцията на художника, чиято идея може да е и рационална, и издържана фактологично, но в същността си винаги е емоция и фантазия.

Кой е най-подходящият материал за живопис с пръсти

Пулс - маслена живопис
Пулс – 760 лв.

Най-подходящият материал за живопис с пръсти е маслената боя, заради нейните възможности да се нанася както по-гладко, така и на по-дебели слоеве. Да се смесват много повече нюанси. Други материали, с които с лекота се рисува с пръсти са температа и акрила.

Техники за създаване на живопис с пръсти

Има няколко техники за създаване на живопис с пръсти, а именно:

  • Боята да се нанася направо върху платното и там да се смесва чрез движение в различни посоки.
  • Цветовете в картината да се нанасят с движения, наподобяващи мазане.
  • Нюансите да се полагат върху картината с кратки и отчетливи „удари“ на пръстите, като по този начин се създава пръстова живопис с характеристиките на поантализъм.
  • И други… Възможностите са неограничени.

Как да нарисува пръстова живопис зависи изцяло от художника и неговото вдъхновение. Живопис с пръсти е метод за създаване на експресивни картини, носещи душата на художника.

Споделете: