Основни жанрове в живописта | Fineluart

Основни жанрове в живописта

Четки и Палитри 73

Портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция, нефигурална композиция, батална живопис, битова живопис, голо тяло…

Като определение „жанр“ означава род, който се определя от характеристиките на конкретната картина – рисунка, съдържание, сюжет… Жанровете в живописта са същите, каквито са и в изобразителното изкуство, като разликата е само в изразните средства – за живописта това са цветът, нюансите и взаимоотношенията между тях.

Основни жанрове в живописта са: портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция, нефигурална композиция, батална живопис, битова живопис, голо тяло. В по-широк мащаб жанрове в живописта са и: историческа живопис, митологичен жанр, религиозна живопис, автопортрет, анималистична живопис… Жанровете в живописта могат да съществуват самостоятелно или да се вплитат един в друг. Не винаги едно произведение на изкуството, една живопис може да се категоризира в рамките само на един жанр.

 • Портрет – жанр в живописта, при който се изобразява човешко лице с цел да се пресъздаде не само физическата прилика с модела, но и неговия характер, емоция, вътрешен свят. Ако художникът е нарисувал няколко човека, това е групов портрет, ако е нарисувал себе си – автопортрет.
 • Пейзаж – това е жанр в живописта и изобразителното изкуство, при който се изобразява природата. Според целите на автора пейзажът може да има естетическа стойност, но може и да има символно значение. Също така, той може да е самостоен или да присъства в картината като фон.
 • Натюрморт – жанр в живописта, при който се изобразяват предмети в определена композиция. И при него предметите и подредбата им могат да имат символно значение или да носят единствено естетическа наслада.
 • Фигурална композиция – композиция от фигури, които могат да извършват определено действие или да позират за групов портрет. В картината могат да присъстват няколко по-едри фигури или множество по-малки в зависимост от идейното и композиционно решение на автора.
 • Нефигурална композиция – към този жанр в живописта спадат абстрактните картини, при които концепцията се пресъздава посредством съчетанието на цветни петна, линии и форми.
 • Батална живопис – живопис обрисуваща военна сцена или битка.
 • Битова живопис – жанр в изобразителното изкуство, при който се изобразяват сцени от бита на хората.
 • Голо тяло – голото тяло е онзи жанр, при който се използват характерните особености на тялото, за да се пресъздаде идея чрез позата, движението на фигурата. Различно внушение се постига при напрежение на мускулатурата, при пози напомнящи еротика, ако част от тялото е прикрита и така нататък.

Взаимодействия между жанровете в живописта

Взаимодействията между жанровете в живописта се определят от композицията на картината, от идеята на автора, от образите в художественото произведение…

 • Портретът може да е част от пейзаж, фигурална композиция, голо тяло, батална или битова живопис.
 • Натюрмортът може да бъде вплетен в битова живопис, портрет и фигурална композиция.
 • Картините от жанр Батална живопис могат да бъдат причислени и към фигуралната композиция, а ако в тях присъстват реални личности – и към портрета.
 • Голото тяло може да бъде портрет или да е вплетено в пейзаж и фигурална композиция.
 • Битовата и баталната живопис винаги са и фигурална композиция.
 • Битовата и баталната живопис могат да бъдат портрети и пейзажи.
 • Нефигуралната композиция може да бъде използвана като фон за някой от жанровете в живописта, при който има тела и движение, които художникът иска да подчертае, а не да впише в реалистична сцена.
Yandex.Metrica