Какво е искал да каже авторът?

Четки и Палитри 72

Художникът, публиката и общуването чрез изразните средства на самото изкуство

 

Какво е искал да каже авторът? е въпрос, който отдавна не присъства в изкуството, но продължава да битува в съзнанието на повечето зрители. Този парадокс се получава по няколко причини и взаимодействието помежду им. От една страна е художникът, който рядко общува с публиката си извън изразните средства на самото изкуство. От другата страна е зрителят, който изисква да знае каква е идеята на творбата, която наблюдава.

  • Трудно може да бъде обяснен творческият процес и начините, по които основната идея търпи промени във времето на създаване на произведението на изкуството.
  • Още по-трудно може да бъде обяснено изкуството като чиста концепция, а творбата като посредник между автор и публика.
  • Според някои художници (така наречените художници-концептуалисти) изкуството е мисловната конструкция, която се създава от концепциите на художник и зрител посредством творбата – от една страна идеята вложена в нея и от друга – идеята породена от нея.

Изкуство за изкуството или какво не е искал да каже авторът

Безумието на една мечта - маслена живопис от Fineluart
Безумието на една мечта – 820 лв.

Изкуство за изкуството е сравнително нов термин – заражда се в началото на 20 век, заедно с появата на теченията в модерната и постмодерната живопис. Преди възникването му живописта и изобразителното изкуството са пресъздавал или са означавали нещо. Нещо, което е можело да бъде обяснено и по този начин да се отговори на въпроса Какво е искал да каже авторът? Впоследствие обаче, изкуството започва да се създава под вдъхновението на художника и в картините и композициите да се вплита по-скоро съвкупност от идеи и емоции, отколкото рационализъм и символика.

  • Авторът не просто говори на публиката, той разкрива светове.
  • Зрителят трябва да усеща емоцията и да си представя концепции и несъзнавани блянове и мисли.
  • Произведението на изкуството, било то живопис, графика или друго, вече е единствено медиатор между тях.

Каквото е искал да каже авторът, го е казал – въпросът е неговата публика да разбира изкуството, създадено за самото изкуство и да се наслаждава, вместо непременно да търси рационализъм и категорично обяснение на емоционалните страни на вътрешния свят на личността.

Споделете: