Значение на цветовете в живописта според Кандински

Значение на цветовете в живописта и изкуството според дефинициите на Кандински, описани в неговия трактат Езикът на формите и цветовете

Руският художник Василий Кандински е основоположник на абстракционизма като течение в модерното изкуство. И тъй като в абстрактното изкуство не разчита изключително на внушението на цветовете, формите и композицията за предаването на основната идея, той живо се интересува от психологията на цветовете.

В трактата си Езикът на формите и цветовете художникът описва своите дефиниции за значението на цветовете в живописта и изкуството.

Значение на цветовете – основни цветове

Макро фотография на четки и палитри - авторски снимки от Любомира Попова Fineluart - художник и сюрреалист, които са предназначени за свободно сваляне от интернет.
Макро фотография на палитра – авторска снимка от Любомира Попова

 

Основните цветове са жълто, синьо и червено, а тяхното значение в живописта, изобразителното изкуство и абстракционизма според Кандински е следното:

  • Жълто – възбужда сетивата на наблюдателя като му разкрива „характера на заключеното в цвета насилие, което действа нахално и натрапчиво върху душата“. На този цвят не може да бъде придадена дълбочина, той свети. Не може да бъде съзерцаван, тъй като напомня за лудостта и бесовете в човешката душевност.
  • Синьо – може да се сравнява с вглъбяването, като това негово свойство се усилва с потъмняването на сините нюанси. Този цвят се свързва с копнежите, печала, далечините, хоризонтите.
  • Червено – това е цвят, който поражда „ярко впечатление за почти целеустремена, огромна сила“. То притежава енергия, мощ, устрем, решителност. Олицетворява радостта и триумфа. Притежава неограничени възможности и множество нюанси. Според Кандински цинобърът има една „равномерно пламтяща страст и уверена в себе си сила“.

Значение на цветовете – допълнителни цветове

Макро фотография на четки и палитри - авторски снимки от Любомира Попова Fineluart - художник и сюрреалист, които са предназначени за свободно сваляне от интернет.
Макро фотография на палитра – авторска снимка от Любомира Попова

Допълнителните цветове са зелено, оранжево и виолетово (лилаво), а тяхното значение в абстрактната живопис и изкуството според руския художник е:

  • Зелено – то е резултата от смесването на синьото и жълтото – цветовете на възбудата и съзерцанието. Това прави зеленото цвят на равновесието и спокойствието. То може да бъде сравнено със статичността – не води, няма страст, не притежава радост и тъга. То символизира неподвижността и уравновесените същности.
  • Оранжево – то се получава при смесване на топлотата на червеното и енергията на жълтото и това го прави цвят с „особено добро здраве“ като „човек убеден в собствената си сила“.
  • Виолетово (лилаво) – тъй като то е резултатът от смесването на синьото и червеното, може да бъде оприличено на охладено червено и това му придава вида на нещо, което „носи нещо болезнено, угасено, има нещо печално в себе си“.
Значение на цветовете – ахроматични цветове

Ахроматичните цветове са черно и бяло, а тяхното значение в абстрактното изкуство и живописта според руския абстракционист Василий Кандински е следното:

  • Бяло – въздействието му върху човешката емоционалност е като въздействието на пустотата, нищото и абсолютното мълчание. „То звучи вътрешно като едно незвучене, отговарящо на някои паузи в музиката“. Разбира се, мълчанието на белият цвят не е статично, то притежава своите възможности, то е абсолютно.
  • Черно – неговото въздействие също е като мълчание, но мълчание без възможности. То е неподвижно, мъртво, без бъдеще и без надежда. Това е най-беззвучния цвят, той не притежава ритмика, няма нюанси, нито отчетливост или каквото и да е трептене.

 

Използвайки даден цвят при създаването на абстрактна живопис, авторът може да насочва емоционалността на зрителя към съответните състояния и по този начин да му предаде своята идея максимално точно. Когато символиката на цветовете е подсилена от символиката на формите, тогава и абстрактната картина започва да „говори“ съвсем разбираемо и конкретно.

Разбира се, понякога художниците абстракционисти могат да вложат в картините си своето собствено разбиране за композиция и цветово съчетание. Тогава тяхното изкуство може да бъде разбрано по различен от неговия начин. Но това не е пречка за една живопис, особено модерна живопис или абстрактна картина, тъй като днес ролята на произведението е да формира нови светове, а не да подражава на действителността.

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са важни функционирането на сайта. Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Yandex.Metrica