Значение на цветовете в живописта от Кандински | Fineluart

Значение на цветовете в живописта според Кандински

Четки и Палитри 58

Значение на цветовете в живописта и изкуството според дефинициите на Кандински, описани в неговия трактат Езикът на формите и цветовете

Руският художник Василий Кандински е основоположник на абстракционизма като течение в модерното изкуство. И тъй като в абстрактното изкуство не разчита изключително на внушението на цветовете, формите и композицията за предаването на основната идея, той живо се интересува от психологията на цветовете.

В трактата си Езикът на формите и цветовете художникът описва своите дефиниции за значението на цветовете в живописта и изкуството.

Значение на цветовете – основни цветове

Макро фотография на четки и палитри - авторски снимки от Любомира Попова Fineluart - художник и сюрреалист, които са предназначени за свободно сваляне от интернет.
Макро фотография на палитра – авторска снимка от Любомира Попова

 

Основните цветове са жълто, синьо и червено, а тяхното значение в живописта, изобразителното изкуство и абстракционизма според Кандински е следното:

  • Жълто – възбужда сетивата на наблюдателя като му разкрива „характера на заключеното в цвета насилие, което действа нахално и натрапчиво върху душата“. На този цвят не може да бъде придадена дълбочина, той свети. Не може да бъде съзерцаван, тъй като напомня за лудостта и бесовете в човешката душевност.
  • Синьо – може да се сравнява с вглъбяването, като това негово свойство се усилва с потъмняването на сините нюанси. Този цвят се свързва с копнежите, печала, далечините, хоризонтите.
  • Червено – това е цвят, който поражда „ярко впечатление за почти целеустремена, огромна сила“. То притежава енергия, мощ, устрем, решителност. Олицетворява радостта и триумфа. Притежава неограничени възможности и множество нюанси. Според Кандински цинобърът има една „равномерно пламтяща страст и уверена в себе си сила“.

Значение на цветовете – допълнителни цветове

Макро фотография на четки и палитри - авторски снимки от Любомира Попова Fineluart - художник и сюрреалист, които са предназначени за свободно сваляне от интернет.
Макро фотография на палитра – авторска снимка от Любомира Попова

Допълнителните цветове са зелено, оранжево и виолетово (лилаво), а тяхното значение в абстрактната живопис и изкуството според руския художник е:

  • Зелено – то е резултата от смесването на синьото и жълтото – цветовете на възбудата и съзерцанието. Това прави зеленото цвят на равновесието и спокойствието. То може да бъде сравнено със статичността – не води, няма страст, не притежава радост и тъга. То символизира неподвижността и уравновесените същности.
  • Оранжево – то се получава при смесване на топлотата на червеното и енергията на жълтото и това го прави цвят с „особено добро здраве“ като „човек убеден в собствената си сила“.
  • Виолетово (лилаво) – тъй като то е резултатът от смесването на синьото и червеното, може да бъде оприличено на охладено червено и това му придава вида на нещо, което „носи нещо болезнено, угасено, има нещо печално в себе си“.
Значение на цветовете – ахроматични цветове

Ахроматичните цветове са черно и бяло, а тяхното значение в абстрактното изкуство и живописта според руския абстракционист Василий Кандински е следното:

  • Бяло – въздействието му върху човешката емоционалност е като въздействието на пустотата, нищото и абсолютното мълчание. „То звучи вътрешно като едно незвучене, отговарящо на някои паузи в музиката“. Разбира се, мълчанието на белият цвят не е статично, то притежава своите възможности, то е абсолютно.
  • Черно – неговото въздействие също е като мълчание, но мълчание без възможности. То е неподвижно, мъртво, без бъдеще и без надежда. Това е най-беззвучния цвят, той не притежава ритмика, няма нюанси, нито отчетливост или каквото и да е трептене.

 

Използвайки даден цвят при създаването на абстрактна живопис, авторът може да насочва емоционалността на зрителя към съответните състояния и по този начин да му предаде своята идея максимално точно. Когато символиката на цветовете е подсилена от символиката на формите, тогава и абстрактната картина започва да „говори“ съвсем разбираемо и конкретно.

Разбира се, понякога художниците абстракционисти могат да вложат в картините си своето собствено разбиране за композиция и цветово съчетание. Тогава тяхното изкуство може да бъде разбрано по различен от неговия начин. Но това не е пречка за една живопис, особено модерна живопис или абстрактна картина, тъй като днес ролята на произведението е да формира нови светове, а не да подражава на действителността.

Yandex.Metrica