Детска рисунка живопис и креативност при децата

Живопис, изобразително изкуство, лично творчество – какво развива рисуването у децата

Детската рисунка, живописта, изобразителното изкуство, личното творчество, рисуването са не само средство за комуникация при децата, но и имат съществено значение за развитието на креативността, фантазията, способността да възприемат изкуството и света около себе си. Креативността и въображението, от своя страна, не са единствено атрибути на художника и артиста – те са свойства на всеки човек и тяхното богатство може да помогне на личността да решава проблеми от всички аспекти на живота и да намира иновативни решения във всички сфери на професионално развитие.

Защо „детска рисунка живопис“? Защото цветът е основно изразно средство при децата. Те възприемат света на ниво емоция и непосредственост и затова подборът на цветове е важна част от техните творби.

Какво дава детската рисунка живопис и детското творчество на децата?

детска рисунка от Любомира Попова Fineluart
детска рисунка от Любомира Попова Fineluart
  • Обогатява се емоционалното отношение към света, предметите, хората и животните. Изобразяването не е единствено функция на ръката – това е преди всичко мисловен процес, за който е характерно възприемането и пресъздаването на идеи чрез цвят, обем, линия и композиция.
  • Развива се познавателната дейност – светът се състои и от образи, повечето от които възприемаме несъзнателно и бегло. Но когато детето започне да ги изобразяваме, то се учи да се вглеждаме в детайлите и техните взаимоотношения. Чрез създаване на живопис и изкуство се осъзнават връзките между непосредственото наблюдение, визуалните възприятия и изразните средства.
  • Развива се естетическото чувство и усета за красота, които впоследствие биват пренасяни върху останалите сфери на живота.
  • Чрез творческия акт се придобиват умения за генериране и изразяване на идеи, взимане на самостоятелни решения, правене на избор и следване на стъпките за постигане на поставените цели.
  • Тези умения развиват интелекта и логическото мислене по естествен за децата начин – чрез творчество при създаването на детска рисунка живопис.

Креативността е важна и за личностното развитие не само като натрупване на визуален, сетивен и практически опит, но и за каляването на психиката чрез трениране на сетивните възприятия, образното и фантазно мислене, въображението и вдъхновението, съсредоточаването на вниманието върху дадената творческа задача, паметта, наблюдателността.

Това са основните аргументи в полза на тезата, че творчеството при децата трябва да бъде развивано и поощрявано. Пълноценните условия за творческа изява в семейството и училището само спомагат на детето в неговото развитие и възпитание.

Не е за подценяване и фактът, че детската рисунка живопис е едно от основните средства за комуникация при малките деца. Т.е. поощрявайки този процес, възрастните могат да научат много както за детето и неговите чувства, емоции, страхове и притеснения (нещо, което само би улеснило комуникацията с него), така и за чистото вдъхновение.

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са важни функционирането на сайта. Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Yandex.Metrica