Триумф над вечността – сюрреалистична живопис

Концептуален проект на художничката Любомира Попова Fineluart.

Триумф над вечността е концептуален проект – сюрреалистична живопис на художничката Любомира Попова Fineluart.

Проектът маслени картини изследва вечната борба на съзидателните сили с лабиринта от възможности, на стремежа да оставиш част от себе си след себе си с преходността на битието, на нуждата от признание на отделния с несигурните трепети на Аз-а.

Вплитане на картините с маслени бои в цялостната символика на проекта

Всяка една от картините е изпълнена с маслени бои и е вплетена в цялостната символика на проекта. Но, също така, всяка е самостоятелно произведение на изкуството със собствена композиция, цветова гама, концепция и символика. Целият цикъл картини проследява идеята за кръговрата на живота, като конкретните идеи разкриват конкретни аспекти от живота, обективната действителност и света вътре в нас.

Първата картина от Триумф над вечността носи същото име като проекта сюрреалистична живопис и е посветен на раждането, новият живот, проглеждането, появата на присъствието в света, началото и изначалното.

Всяка следваща въплъщава идеи като семейството,    дома, близостта, мечтата, съня, съзерцанието, себепознанието, болката, съществуването, борбата, стремежите…

Композиционни особености на картините от Триумф над вечността

Композиционните особености на картините от Триумф над вечността са подчинени на един по-детайлен композиционен център, в който е изобразен фантазният образ – носител на идеята. Този сюрреалистичен обект е вплетен в абстрактна композиция от цветове и линии, която пресъздава сложните взаимоотношения на основната концепция с околният свят и вътрешните емоции.

Цветовото изграждане е самостоятелно решено за всяка от маслените картини от авторския проект на Любомира Попова. Има такива в топлата гама и такива в студената, подчинени на един основен цвят и разработени чрез похватите на контрастната хармония.

Поръчайте по телефона: +359 896 25 55 86
или

Поръчайте по имейл:


    Споделете: