Как да стана художник?

Четки и Палитри 74

Ролята на таланта и на труда, разликата между рисувач и художник, вдъхновението като фактор за самоусъвършенстването на художника

Начините човек да стане художник са различни, но има едно основно изискване за успех в това начинание и това е положеният труд. Но не само физическият труд при упражненията на ръката, но и усилията да поддържаш вдъхновението си живо, мисълта си – творческа, а съзнанието си – отворено едновременно за детайлите и за голямата картина.

Талантът е задължителен – той не е нещо неопределено дадено свише, а е онази вътрешна искра, която предизвиква творецът да твори, да търси музата, да опознава подсъзнанието си, да използва фантазията си, за да създава именно картини, а не текстове или автомобили. Без талант човек може да се усъвършенства до степен на гениален рисувач, но никога няма да успее да компенсира липсата на онзи огън, който вдъхва живот на образите в картината и кара зрителят да изпита емоция, а не просто възхищение от рисунъка, колкото и майсторски да е овладян той.

Художественото образование не е задължително, но пести време. Може да доведе до разгръщане на собствения потенциал, но може и да окове в академизъм – това зависи от конкретната личност и нейната способност да степенува приоритетите си.

Търпението, упорството, последователността и целенасочеността са ключови характеристики по отношение на отговора на въпроса „Как да стана художник?“. На първо място човек трябва да е наясно към какво поприще се стреми – като вид, стил, жанрово разнообразие. Дали се е насочил към живопис или графика, сюрреализъм или абстрактно изкуство, портрет или пейзаж. След което трябва да рисува много, често и без да се отказва, когато не е вдъхновен или е направил пореден неуспешен опит.

Кучето от южния квартал - картина 1
Кучето от южния квартал 1 – не е в наличност

Експериментът в живописта, изобразителните и визуалните изкуства е едно от нещата, които завършват образа на художника както по отношение на самия себе си, така и относно образа му в публичното пространство. Експеримент със стилове, жанрове, теми, сюжети, композиции. Всяка нарисувана картина обогатява, дава нови идеи, помага за разширяване нагледните точки и овладяването на нови техники. Също така спомага за затвърждаването на овладяни умения и за осмислянето им чрез поставяне в нов контекст. Както и за изясняването на творческите цели.

Позоваването на действителността е важен елемент за твореца. Не е задължително тя да бъде изобразявана дословно, но в нейните проявления могат да бъдат открити различни идеи – от задълбочени концепции до творчески хрумки.

И най-накрая – пълнотата. Как да стана художник е въпрос, който съпътства твореца през целия му творчески път. Възприемането на голямата картина помага детайлите да бъдат съзерцавани по-чисто и обратно – способността да възприемаме детайлите като самостойни елементи помага за задълбоченото разбиране на целостта като хармония. Съотнесено към действителността това твърдение означава по-добра способност за вдъхновение. Съотнесено към личността – по-добро себепознание. Съотнесено към картината – по-голяма прецизност при създаването й, а оттам и по-добра способност да се предават идеи посредством образи, т.е. да се създава живопис и изкуство, а не просто красиви композиции.

Споделете: