Какво е естетика в изкуството и като дял от философията?

Естетика, Естетическо съзнание, Естетични категории, Философска наука за културата, ценностите и изкуството

Естетиката е дял от философията, занимаваща се с проблемите на изкуството и възприемането на обективната и субективна реалност. Тя е философска наука за културата, ценностите и изкуството.

Естетическото съзнание е синтез между идеално и сетивно, разум и чувства.

Естетични категории са красивото, възвишеното, трагичното, комичното. Техните определения се променят през различните епохи, но тази промяна е по-скоро развитие и обогатяване, отколкото кардинално преосмисляне.

Естетични категории – същност и определения

  • Красиво – Тъждество между смисъл и образ, идея и форма. Красивото е единство – нищо не може да се прибави или отнеме. То трябва да е обозримо.
  • Възвишено – При него идеята надвишава образа. Тя не може да бъде визуализирана. То е необозримо, извън възможностите на нашата сетивност. Според Кант то е „целесъобразна форма без цел, доставяща безкористно, всеобщо и необходимо удоволствие.“. Това означава, че е красиво независимо от функционалността му – важно е удоволствието от съзерцанието му.
  • Трагично – Тук има противопоставяне между ценности и действителност, между идеали и възможности за осъществяването им. За Хегел трагичното е когато си едновременно невинен и виновен. Според Киркегор трагичният герой е непонятен (без вина виновен). За Сартр трагичното се корени в абсурда.
  • Комично – Идеята е по-малка от образа. Смешно е нещо нищожно, което се опитва да бъде величествено. Според Кант „Смешното е напрегнат афект на очакване след който следва нищо“. Форми на комичното са:
    • Хумор – Субективна форма, съществуваща само във въображението на хумориста. Сатирата е вид хумор, който е недоброжелателен в същността си.
    • Пародия – Осмива даден обект чрез принизяването му.
    • Ирония – Уязвителен хумор, който се проявява чрез мнимо съгласие и одобрение.

Трагичното и комичното като естетически категории са вид светоусещане. При първото на фокус са чувствата и най-вече усета за трагедията в живота, защото възвишена душа се опитва да осъществи велики идеали в реалността, но никой не може да осъществи абсолюта. При второто действителността се възприема само с ума и тогава изпъква нищожността на света. Първото е универсална категория и е свързано с ценностната система, второто е обвързано и с конкретен контекст (исторически, културен, битов).

Всички тези определения за категориите на естетиката като дял от философията са породени от ценностите на съответната култура и се проектират върху възприятията за изкуството.

Ролята на изкуството и естетиката през вековете

Ролята на изкуството и естетиката през вековете се променя към все по-субективистка, като основни акценти в развитието на естетическото съзнание са:

До 18-ти век ролята на изкуството е основно подражателна. През 18 век се развиват теориите за гения – т.е. ролята на въображението. Кант пръв обявява автора за инстанция – някой който създава нещо несъществуващо благодарение на въображението си. След това започва да изразява субективни емоции, свързани с духовния свят и психологическите нагласи.

През 20-ти век има различни теории, например че изкуството може да възпитава, да развива мисленето, да обогатява общата култура. Една от тях е Теория на вчустването, според която ние проектираме собствените си душевни състояния върху обекта, започваме да го усещаме като част от себе си и изпитваме удоволствие да го съзерцаваме.

Именно през 20-ти век се заражда и рецептивната естетика – зрителят не е само пасивен наблюдател. Неговите идеи са важни, тъй като изкуството подлежи на интерпретации, а и в определени случаи той е част от създаването на творбата. Изкуството става все по-масово, адаптивно и субективно.

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са важни функционирането на сайта. Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Yandex.Metrica