Бялото платно

Бялото платно

„Бялото платно е нов паралелен свят за (само)осъществяване спрямо всички останали (не)завършени и (не)започнати светове, които обитавам всячески.“

Любомира Попова Fineluart
ноември 2016

Снимката е публикувана първо в блога „Свободна практика“ на Иванка Могилска, в рубриката „Кратък седмичен коментар„.

Въпреки, че идеята бе да се синтезира изминалата седмица, съм написала нещо доста по-общо и принципно, защото за мен Бялото платно е ежеседмична, ежедневна и извънвремева позиция не само за живописта, но и за всеки друг аспект, включително и преносно.

Споделете: