Бялото платно

Бялото платно

“Бялото платно е нов паралелен свят за (само)осъществяване спрямо всички останали (не)завършени и (не)започнати светове, които обитавам всячески.”

Любомира Попова Fineluart
ноември 2016

Снимката е публикувана първо в блога “Свободна практика” на Иванка Могилска, в рубриката “Кратък седмичен коментар“.

Въпреки, че идеята бе да се синтезира изминалата седмица, съм написала нещо доста по-общо и принципно, защото за мен Бялото платно е ежеседмична, ежедневна и извънвремева позиция не само за живописта, но и за всеки друг аспект, включително и преносно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *