Живопис смесена техника

Живопис смесена техника – категория в галерия Fineluart, в която присъстват картини от Любомира Попова, при чието създаване са използвани няколко техники за рисуване. Например принт и акварел, графика и цветен молив. Повечето от примерите за живопис смесена техника са от проект Кучето от южния квартал, който е и един от актуалните в галерия Fineluart. Творчеството на Любомира Попова Fineluart е повлияно основно от стилове като сюрреализъм, експресионизъм, кубизъм и абстракционизъм.

Sorry, nothing was found!

Yandex.Metrica