Категории цени на картините в галерия Fineluart

room

Тук са показани картините в галерия живопис Fineluart, разделени по категории: до 100 лв.; от 100 до 500 лв.; от 500 до 1000 лв. и над 1000 лв. Картините са оценени според критерии като: идея, стил, жанр, сложност на композицията и т.н.

В различните категории са включени произведения от разнообразни стилове, жанрове и видове изобразително изкуство: живопис, графика, рисунка, сюрреализъм, абстракции, стилизирани композиции и други.

В галериите с различните цени могат да бъдат видени както евтини картини за стена, така и маслени картини с по-висока стойност. Всички произведения са в наличност и са предназначени за продажба. Ако желаете да разгледате цялото творчество на Любомира Попова Fineluart, можете да видите главната галерия в сайта.

Картини с цена над 1000 лева

Тук, в тази галерия от сайта на Любомира Попова Fineluart са изложени картини с цена над 1000 лв. Произведенията на изобразителното изкуство на художничката са маслена живопис и са повлияни от стилове като: сюрреализъм, абстракционизъм, кубизъм, супрематизъм и други.

Картини от 500 до 1000 лева

На тази страница са изложени картини от галерия живопис Fineluart, чиято цена е от 100 до 500 лв. Произведенията тук са маслена живопис в стилове повлияни от сюрреализма, абстракционизма, кубизма, супрематизма и други.

Картини на цена от 100 до 500 лева

Тук са показани картините в галерия живопис Fineluart, които са на цена от 100 до 500 лв. Показаните в тази галерия произведения на изкуството са оценени според критерии като идея, стил, техника, жанр, композиционно решение и т.н. Тук има примери за маслена живопис, сюрреализъм, абстракции, супрематизъм, стилизирани композиции и други.

Картини до 100 лева

Тук са показани картините в галерия живопис Fineluart, които са на цена до 100 лв. Произведенията са оценени според своята идея, стила изобразително изкуство, жанра, сложността на композицията, техниката и т.н. Стиловете, жанровете и видовете са разнообразни: живопис, графика, рисунка, сюрреализъм, абстракции, стилизирани композиции и други.