Цветът като изразно средство в живописта | Fineluart

Цветът като изразно средство в живописта

Четки и Палитри 70

Какво е цветът като изразно средство и боята като градивен материал в живописта?

Цветът като изразно средство в живописта се използва, за да въздейства на емоционално ниво, да поражда психологически въздействия или да загатва идеи, когато е част от дадена символика. Боята като градивен материал в живописта и изобразителното изкуство се използва не просто за да се нанесат нюансите на повърхността, но и за да предава различни внушения чрез полагането й по определен начин (пастьозно, вилатурно и т.н.).

Изразните средства могат да бъдат словесни, визуални, жестове или звукови. В изобразителното изкуство са подчинени само на визуалния израз и могат да бъдат линия, контраст, цвят, обем, като могат да се използват поотделно или в комбинация.

Изразни средства в изобразителното изкуство и в живописта

Безумието на една мечта - маслена живопис от Fineluart
Безумието на една мечта – 820 лв.

Изразните средства в изобразителното изкуство и, в частност в живописта, са способите, чрез които изразяваме своите идеи, мисли, чувства. Тъй като идеите в същността си са абстрактни, те се нуждаят от сетивно възприеман начин за своето представяне. Всяка идея може да бъде изразена чрез всяко изразно средство, но всяко изразно средство въздейства на различно ниво на възприятие. Изборът ;w зависи от това какъв акцент художникът иска да придаде на своята концепция.

  • Образът в картината е изразното средство, което се възприема от зрителя моментално. Той е завършен и не се нуждае от време и пространство, за да се представи въплътената в него идея.
  • Цветът е изразно средство в живописта, което внушава на емоционално ниво.
  • Може да се използва както сам по себе си (например в абстрактната живопис), така и като допълнение към друго изразно средство.
  • Има изразни средства (като словото и движението), които се възприемат постепенно чрез сетивата и се осмислят във времето и посредством абстрактното логическо мислене. Словото и движението могат да бъдат пресъздадени в живописта посредством фигури в определени пози, мимики и жестове.
  • Цветът като изразно средство в живописта може да изразява и символика – както на психологическо, така и на религиозно ниво.
  • В една сюрреалистична картина, например, би могъл да означава някаква идея, чрез изкривяването на действителността за сетивата.

Боята като градивен елемент подсилва значението на цвета, защото от нейното полагане зависи и неговата наситеност, степента на смесване на нюансите и така нататък. Има значение дали става въпрос за акварел или маслена живопис. Също така, има значение дали тоновете са нанесени по-гладко или по-релефно. Това са различни способи да се придаде различна емоционалност чрез едно изразно средство.

Реклама:

Yandex.Metrica