Картини с контрабас

Живопис, графика и картини с контрабас в галерия Fineluart в стил сюрреализъм (сюрреализмът е най-характерния стил за творчеството на Любомира Попова, въпреки че често отстъпва пред авторския стил на художничката). Жанрът е основно фигурална композиция. Техниката, като цяло, е маслена живопис или линогравюра.

Музиката е едно от най-вдъхновяващите за творчество изкуства по принцип, а контрабасът – най-вдъхновяващ Любомира Попова Fineluart, в частност.

Passion for music: Symphony – принт на картина

Passion for music: Symphony - принт на картина

Принт на авторска живопис с акварелен ефект от Любомира Попова Fineluart

 • Творбата не е уникат и е част от серия Passion for music
 • Размери: А4, А3
 • Техника: рисунка с акварелни моливи и добавен дигитално акварелен ефект, принтирана върху картон или канава.
 • Създадена: 2020 г.
 • С рамка
 • Цена: А4 – 40 лв. / А3 – 70 лв.

Без име – черно-бяла линогравюра

Без име – линогравюра

Без име – черно-бяла линогравюра с контрабас от Любомира Попова Fineluart

 • Картината е ограничен тираж / част от серия едноименни линогравюри
 • Размери: 21/ 29 см
 • Техника: черно-бяла линогравюра
 • Създадена: 2004 г.
 • Без рамка
 • Продадена

Без име – цветна графика с кафяв контрабас

Без име – цветна графика с кафяв контрабас

Без име – цветна графика върху линолеум от Любомира Попова Fineluart

Без име – цветна линогравюра

Без име - цветна линогравюра

Без име – цветна линогравюра с контрабас от Любомира Попова Fineluart

Без име – линогравюра с контрабас

Без име - линогравюра с контрабас

Без име – цветна графика, линогравюра с музикант, отпуснат върху своя контрабас

 • Картината е ограничен тираж / предадена като награда в рамките на инициативата Не убивай дърво 2015
 • Размери: 21/ 29 см
 • Техника: линогравюра (цветна графика)
 • Създадена: 2004 г.
 • С рамка
 • Не е в наличност