Авторски картини живопис

Авторски картини живопис в галерия живопис Fineluart

Всички произведения в галерия живопис Fineluart са авторски картини живопис, графика, рисунка, смесена техника и др. Стилът на Любомира Попова е уникален, стиловото и жанровото разнообразие е богато, а техниките и сюжетите са разнообразни. Произведенията в галерия Fineluart са подходящи както за украса на различни типове интериор, така и биха подхождали на хора с различни типове емоционалност, които обичат изящното изкуство.

Разгледайте галерията; запознайте се с различните примери за авторска живопис, графика и рисунка; потърсете творба с излъчване, образност и идеен свят, които да съвпадат с вашата личност… и не се колебайте да се свържете с Любомира Попова Fineluart за допълнителни въпроси или закупуване на картина – авторска живопис.

Картини живопис – творчески хоризонти

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart

Маслени картини живопис, темпера и акварел от Любомира Попова Fineluart, повлияни от стиловете сюрреализъм, кубизъм, абстракционизъм, импресионизъм, експресионизъм.

Живописта е само съзидателния акт, чрез който художника е свободен да преодолява пространствените ограничения на материалния свят. Изкуството е порива, а вдъхновението е разрушителната сила, които завладяват цялото същество на художника, за да превърнат фантазиите му в живопис, за да изтръгнат от дълбините на душевността му силата и решителността да покори хоризонтите отвъд белотата на платното…

Пластове от монолит – концептуален проект живопис и изложба

Пластове от монолит – изложба на Любомира Попова

Философска идея, вплетена в концептуален проект живопис и реализирана чрез изложба маслени картини

Пластове от монолит е авторски концептуален проект живопис и изложба маслени картини на Любомира Попова Fineluart, чиято философска идея е реализирана чрез изразните средства на живописта, поезията и словото. В него изследвам взаимовръзките между минало, настояще и бъдеще, между копнеж и реалност, между понятията, заложени в паметта ни и способността ни да възприемаме действителността, единствено пречупвайки я през индивидуалните характеристика на личността.

В концептуалния проект живопис Пластове от монолит проследявам как авторът преодолява не само действителността, но и пластовете битие, които се натрупват с годините в монолитната структура на човешката същност, изразявайки онова, което е отвъд условността на понятията чрез изразните средства на изкуството.