Картини в галерия Fineluart по категории

Списък на картините в галерия Fineluart разпределени по категории

Списък на картините в галерия Fineluart разпределени по категории спрямо техники, материали, стилове, проекти, тематика… Разбира се, всяка отделна картина принадлежи на повече от една категория.

По техника и материали – живопис

По техника и материали – графика, рисунка и други

Мрежи 2 - Ръка, офорт - графика, част от диптих Мрежи
Мрежи 2 – Ръка – не е в наличност

По цвят – живопис, графика, рисунка…

Картини в галерия Fineluart по стил

По основа на картината

Картини в галерия Fineluart по проект

По тематика и чувство, вложено в творбата

D3 - декоративна живопис с маслени бои
D3 – продадена

Картини в галерия Fineluart по натура или въображение