Арт експерименти в черно-бяло

Четки и Палитри 15

Живописецът и експериментите без цвят

Живописецът понякога експериментира без цвят, защото така нахвърля идеи, организира композиционни решения, подрежда мисли, изследва форми… Експериментирането в черно-бяло е идеалният вариант да се оформи композицията, да се осмисли пространството, да се упражни рисунъка…

Арт експериментите имат не едно положителни качества и нито едно отрицателно:

 • Развиват мисленето по посока на способността за вдъхновяване от всичко в света, включително и, на пръв поглед, тривиални неща.
 • Тренира се ръката на художника.
 • Набелязват се идеи, които могат да бъдат използвани за бъдещи картини, дори след години.
 • Успешните арт експерименти стават самостойни произведения на изкуството, понякога с висока стойност.
 • Разкриват слаби места в способностите и фантазното мислене на автора, които той би могъл да развива (или ако не се вписват в творческото му амплоа – да отхвърли като възможности).
 • И още, и още…

Видове произведения на изкуството, чрез които художникът може да експериментира в черно-бяло

Най-общо казано, видовете произведения, чрез може да се експериментира в черно и бяло са рисунка, ескиз, етюд, картина.

Кокоши глави - рисунка с молив
Кокоши глави – 30 лв.
 • Рисунка – произведение на изобразителното изкуство, което се създава с черен молив, химикал, въглен, креда или туш. Разбира се, има рисунки с цвят, но те не а обект на тази статия. Рисунката се използва най-често като подготовка за бъдеща картина, което прави този тип творба най-подходящ за експерименти с форми, щрихи, светлосенки, композиция, линии и т.н.
 • Рисунка върху черна хартия – едно от нещата, които художникът може да опита е рисунка с бяла креда върху черна (или тъмна) хартия – при нея светлините се „вадят“ от сянката, което е точно обратната методика на това, с което обикновено сме свикнали, а именно – да нанасяме щрихи върху бялата повърхност, докато се натрупат толкова, че сенките да станат тъмни.
 • Ексиз (скица) – бърза рисунка, чрез която се набелязват идеята, композицията, пространството, щриха, рисунъка, формите. Най-често ескиза е визуална бележка, но може да бъде и по-разработена. Често е бъдеща картина, но може да си остане черно-бял експеримент на идейно ниво.
 • Етюд – детайлно разработена скица, подготовка за създаването на живопис. Етюдът често е учебна постановка за обучение и упражнение на художника (или ученика).
 • Картина в черно-бяло – при нея идеята, символиката и изразните средства са достатъчно завършени, за да формират самостойно произведение на изкуството. Не винаги е графика, понякога е ахроматична живопис.

И, разбира се, драскулките, които не са точно произведения или форми на изкуството, но са идеален начин да се нахвърлят мисли и идеи. Независимо дали се създават с молив или химикал, в бележника на път за някъде, при разговор по телефона, при назряваща идея или просто като фантазиране с молив в ръка…

Всеки творчески акт е ценен опит за художника, негова бъдеща картина или поне идея за такава. И колкото повече и по често се рисува, създава и експериментира, толкова повече се обогатяват опита, уменията и творческото му мислене.

Споделете: