Как да измисля заглавие на картина? | Fineluart
 

Как да измисля заглавие на картина?

Как да дам най-подходящото име на картина, живопис и произведение на изящното изкуство?

Заглавието на картината е важна част от творбата, защото то е носител на послания към публиката. Кое е най-подходящото име на картината, живописта и произведението на изящното изкуство определя самият автор. Понякога наименованието на творбата се заражда като неин първообраз, друг път – в процеса на сътворение, а понякога – чак когато картината е завършена. Има случаи, в които заглавието на картината се дава съзнателно от автора и е обмислено като част от изразяването на идеята и комуникацията със зрителя. Има и случаи, в които името на произведението на изящното изкуство бива взето от първоначалното хрумване – онова, което е вдъхновило създаването му.

Озаглавяване на живопис, картина и художествено произведение според вида заглавие

Има няколко начина да се озаглави живопис, картина или художествено произведение според това какви видове заглавия съществуват:

  • Описателно име на картината – когато текстовото послание допълва образите, нюансите и общото излъчване. Такова заглавие се избира, когато авторът иска да е сигурен, че идеята му е разбрана правилно; когато цели пълно съответствие между посланията на различните изразни средства – цвят и слово; когато не изразява неща, които да са отвъд очевидното послание на нарисуваното.
  • Поясняващо – такова заглавие на картината се избира, когато зад образите има идеи и емоции разбираеми само за автора – така той ги доизяснява на своята публика.
  • Насочващо към определени мисли и концепции, независимо дали образите и цветовете в творбата ги изразяват категорично или не. Това заглавие е подходящо в случаите, в които художникът иска да акцентира върху най-важното за него.
  • Провокиращо – то е неочаквано за зрителя и може да се сложи на произведение на изящното изкуство от всеки стил – от реализъм до абстракция. Най-известната провокация от този тип е творбата на Магрит озаглавена “Това не е лула”, при която образът на платното представлява натурно нарисувана лула (така той поставя въпроса това лула ли е или бои съчетани така, че да наподобяват лула и препраща зрителя към по-дълбоки въпроси като “какво е живопис?” и “какво е изкуство?”).
  • Без заглавие (Без име) – с този свой акт художникът оставя пълна свобода на публиката при възприемане на концепцията единствено чрез визуалните елементи на живописта – цвят, линия, форма, композиция…

 

*В галерия живопис Fineluart заглавията на картините са от петте вида и са съобразени не само с конкретната творба, но и с авторовата идея.

**Видовете заглавия, изброени тук, не са част от терминология, а са използвани, за да се систематизират взаимодействията между образ и слово що се отнася до изразяване на идея от страна на художника и що се отнася до комуникацията му със зрителя посредством един от елементите на творбата (каквото е заглавието на картината и живописта).

Поради липса на вафлички, Fineluart използва бисквитки. Те са част от функционалността на сайта и за да го използвате пълноценно, е необходимо да се съгласите с употребата им. Научете повече в Политика за поврителност

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close