Живопис в студената гама от Любомира Попова Fineluart

Живопис в студената гама от Любомира Попова Fineluart

Живопис в студената гама – картини в сини и зелени нюанси и цветове

Живопис в студената гама е понятието, под което се вписват най-голямата част от картините на Любомира Попова Fineluart. Сините и зелените нюанси не са нейната сила, но са начинът, по който тя възприема света – като безбрежие от небе и листа, скрили в пазвата си покоя, към който се стреми подсъзнанието на автора. Също така, това са цветовете, чрез които най-често предава своите идеи и послания на зрителя – идеи, подчинени на светогледа и вътрешния й мир.

Живопис в студената гама е понятието под което се обединяват по-внушителната част от творбите на съвременната българска художничка. Те могат да бъдат различни по вид, по стил или спрямо концепцията, но синьото, като внушение за безвремие и зеленото в качеството си на пространства, създаващи хоризонта, са цветовете носители на основната идея. Понякога се среща лилаво, но то е използвано по-скоро като преход между синьо и червено, а не като самостойно стоящ в картината цвят.

Дори да не са изцяло изразени в студени цветове, картините на Любомира Попова Fineluart, включват в себе си тези нюанси. Като фон, като композиционен център, като детайл, подкрепящ пространствените внушения или като контраст с топлите цветове, стига идеята да изисква точно този похват.

Маслена живопис, акварели, пейзажи, портрети, сюрреалистична живопис в студената гама

На тази страница можете да видите маслена живопис, акварели, пейзажи, портрети, сюрреалистична живопис в студената гама, картини с абстрактен привкус и творби с влияние на кубизъм.

Изобразителното изкуство, като цяло, и личното творчество на Любомира Попова Fineluart, в частност, са субективни понятия, макар и възприемането им да е подчинено на обективни критерии. Съвременното изкуство е по-скоро диалог между зрител и автор, а тук художничката е избрала живописта за вид изкуство и маслените бои за изразно средство, за да възпроизведе своята част от този своеобразен диалог. Маслени картини и живопис в студената гама – по този показател са подбрани творбите на тази страница от виртуална галерия Fineluart.

Yandex.Metrica