Пластове от монолит – маслени картини живопис

 Маслени картини живопис, част от концептуален авторски проект на Любомира Попова Fineluart

Пластове от монолит е концептуален авторски проект (маслени картини живопис) на Любомира Попова Fineluart – съвременна българска художничка.

Пластове от монолит е проект, съчетаващ в себе си цикъл картини маслена живопис, поезия и концепция, описваща взаимоотношението между изкуството, философията и способността на човешкото подсъзнание да създава случайни взаимовръзки между фактите. Картините с маслени бои съчетават влияния сюрреализма, абстракционизма и супрематизма – стилове в модернистичната живопис, възникнали през ХХв. Основната теза на проекта е нуждата от себеизразяване на човека и, в частност, на художника-живописец, а крайната му цел е реализираната в галерия Дюк самостоятелна изложба – маслени картини живопис.

Палитрата от чувства в този проект маслени картини живопис

Палитрата от чувства в проект маслени картини живопис, озаглавен Пластове от монолит не е подчинена на определена последователност, а е по-скоро “водовъртеж”, подобен на този вътре в самите нас. Емоциите, изпитвани от личността, не само, че не се проявяват в чист вид, но и върху тях въздейства сложна система от взаимовръзки, тъй като всеки техен нюанс е част от едно неделимо цяло, чиито проявления могат да се проявят отделно в даден момент, но винаги са задвижвани от един общ източник.

Всичко това е представено чрез средствата на живописта като е вплетено в цикъл маслени картини, всяка от които със самостойно звучене, но и неделима част от цялата поредица.

прочетете концепцията към проекта »